• head_banner_01

Kvalifikationsære

Grundlæggende oplysninger

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Modtagelse af tilladelse til udledning af forurenende stoffer

General taxpayer certificate

Generel skatteyderattest

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Arkivering af kvittering for told import og eksport afsender og modtager

Record registration form of foreign trade operators

Registreringsformular for udenrigshandelsoperatører

Hædersbevis

>>>

Environmental management system certificate

Certifikat for miljøledelsessystem

Demonstration unit of honest operation

Demonstrationsenhed for ærlig drift

Credit certificate

Kreditbevis

Certificate of good faith

God trosbevis

Occupational health system certificate

Arbejdsmiljøcertifikat

Integrity management certificate

Integritetsstyringscertifikat

Quality system certificate

Kvalitetssystem certifikat

1

Vores virksomhed vandt den nationale højteknologiske virksomhed den 27. september 2020

Association certification

Foreningens certificering

Intellektuel ejendomsret

>>>